Szkoła Polska im. Marii Skłodowskiej – Curie przy Ambasadzie RP w Paryżu z siedzibą w AULNAY SOUS BOIS Szkoła Polska im. Marii Skłodowskiej – Curie przy Ambasadzie RP w Paryżu z siedzibą w AULNAY SOUS BOIS

Ważne dokumenty

Poniżej w załącznikach zamieszczono następujące akty prawne:

  • Statut Szkoły Polskiej im. M. Skłodowskiej-Curie w Aulnay-sous-Bois
  • Ramy programowe kształcenia uzupełniającego
  • Zasady Oceniania Wewnątrzszkolnego
  • Regulamin sanitarny obowiązuje od 18 września 2021 r do odwołania.
  • Regulamin kształcenia na odległość