Cyfrowe materiały dyaktyczne

Cyfrowe Materiały dydaktyczne

www.scholaris.pl

Zasoby portalu Scholoris zostały zaindeksowane do obowiązującej podstawy programowej kształcenia ogólnego. W praktyce oznacza to opisanie każdego zasobu odpowiednim numerem zagadnienia z podstawy programowej oraz do etapu edukacyjnego (wychowanie przedszkolne, edukacja wczesnoszkolna, szkoła podstawowa klasy IV-VIII, szkoła ponadpodstawowa). Zasoby zostały zaindeksowane w taki sposób, że wyszukiwanie jest możliwe zarówno dla aktualnej, jak i poprzedniej podstawy programowej kształcenia ogólnego. Po wejściu na stronę scholaris.pl i wybraniu zakładki „Nowa podstawa” użytkownik przenosi się do tej części portalu (portal.scholaris.pl), w której zasoby zostały przypisane do obecnie obowiązującej podstawy programowej:-  – -wychowanie przedszkolne (609 zasobów); edukacja wczesnoszkolna (2728 zasobów);  klasy IV-VIII szkoły podstawowej (11 958 zasobów).

Korzystając z rozbudowanych opcji wyszukiwarki, użytkownik może filtrować zasoby według: etapów edukacyjnych, przedmiotów, typów zasobu, słów i wyrażeń kluczowych. Pozostając na stronie głównej portalu scholaris.pl, użytkownik widzi podział materiałów według poprzednio obowiązujących etapów edukacyjnych, co pozwala mu na wyszukanie materiałów także z zakresu szkoły ponadpodstawowej.

www.gov.pl/zdalnelekcje

 Ministerstwo Cyfryzacji wraz z ekspertami NASK i we współpracy z MEN uruchomiło portal, w którym są zbierane linki do konkretnych zasobów przydatnych w realizacji poszczególnych tematów lekcji. Eksperci gromadzą w jednym miejscu, w formie planów lekcji dla poszczególnych klas, ciekawe i atrakcyjne materiały edukacyjne dostępne bezpłatnie w sieci.

Materiały pochodzą z portali www.epodreczniki.pl, scholaris.pl oraz portali organizacji pozarządowych i innych stron z treściami czy filmami edukacyjnymi.

1.www.lektury.gov.pl

Portal internetowy, na którym w domenie publicznej jest dostępna większość lektur szkolnych. zarówno z zasobów przeznaczonych dla szkoły podstawowej, jak i szkół ponadpodstawowych. Użytkownik może wybrać spośród kilku formatów plików, co daje mu możliwość przeczytania lektury na komputerze, smartfonie albo na czytniku.
Wszystkie pozycje są dostępne bezpłatnie, bez konieczności zakładania konta i logowania.

www.ore.edu.pl

Strona internetowa Ośrodka Rozwoju Edukacji oferuje liczne i różnorodne materiały oraz publikacje dla nauczycieli.

W zasobach elektronicznych ORE na stronie https://kno.ore.edu.pl/ znajdują się m.in. materiały, które można wykorzystać do zdalnego poprowadzenia zajęć z zakresu kształcenia zawodowego. Repozytorium składa się ze 169 kursów online do kształcenia zawodowego. Zostały one opracowane w ramach projektu systemowego „Model systemu wdrażania i upowszechniania kształcenia na odległość w uczeniu się przez całe życie”, realizowanego w latach 2009-2014 przez Krajowy Ośrodek Wspierania Edukacji Zawodowej i Ustawicznej. Materiały te można wykorzystywać, weryfikując i dostosowując je odpowiednio do kształcenia prowadzonego w zawodach ujętych w klasyfikacji szkolnictwa zawodowego z 2017 r. oraz klasyfikacji zawodów szkolnictwa branżowego z 2019 r.

www.kopernik.org.pl

Centrum Nauki Kopernik uporządkowało i udostępniło na stronie http://www.kopernik.org.pl/kopernikwdomu-dla-nauczycieli/ zasoby edukacyjne adresowane do nauczycieli i uczniów. Wszystkie materiały zostały opracowane w ramach realizowanych przez Centrum programów i projektów, w partnerstwie z instytucjami oraz organizacjami polskimi i zagranicznymi. Z wszystkich udostępnionych zasobów można korzystać bezpłatnie.

www.edukacja.ipn.gov.pl

Strona to nowa, usystematyzowana odsłona zasobów edukacyjnych IPN. Uczniowie i nauczyciele znajdą na niej przede wszystkim teki edukacyjne, wystawy elementarne, infografiki historyczne, a także odniesienia do kilkudziesięciu portali tematycznych IPN.

Serwis zawiera także bogaty zbiór materiałów audiowizualnych. Wśród nich znajdują się filmy edukacyjne, dokumentalne i krótkometrażowe tworzone przez IPN. Materiały te uzupełnią i wzbogacą lekcje z historii najnowszej, poruszają nieznane wątki znanych historii, przedstawiają najnowsze wyniki badań naukowych. Niezwykle interesujące są także zbiory IPN z działu historii mówionej. Są to m.in.: relacje osób, których najbliżsi zginęli w Katyniu w 1940 r., które przeżyły obozy koncentracyjne i łagry, deportacje i więzienia SB.

Na portalu są umieszczane regulaminy i wyniki konkursów, a także informacje o szkoleniach i seminariach dla nauczycieli. Odrębna zakładka jest poświęcona programowi polonijnemu. Projekt zawiera m.in. inspiracje oraz pomysły działań edukacyjnych dla polskich szkół za granicą.

www.przystanekhistoria.pl

To serwis historyczny IPN, który skupia się na prezentacji materiałów dotyczących historii Polski XX wieku, w tym treści edukacyjnych oraz materiałów dla młodzieży szkolnej.

 www.wlaczpolske.pl

Podręcznik internetowy „Włącz Polskę!” jest zbiorem zasobów edukacyjnych stworzonym do budowania podręczników dla uczniów polskich szkół na całym świecie. Strona internetowa www.wlaczpolske.pl, na której znajduje się podręcznik, jest narzędziem do tworzenia zindywidualizowanych zestawów treści, dostosowanych do wieku i poziomu znajomości języka polskiego uczniów. Dostępne materiały obejmują edukację wczesnoszkolną, język polski, wiedzę o Polsce oraz historię i geografię Polski.

www.orpeg.pl/index.php/materialy-dydaktyczne

Na stronie znajdują się zasoby edukacyjne w formie podręczników opracowanych w ramach środków Senatu RP na realizację zadań publicznych w zakresie opieki nad Polonią i Polakami za granicą oraz materiały przygotowane przez Ośrodek Rozwoju Polskiej Edukacji za Granicą. Mogą  być one wsparciem w prowadzeniu zdalnych lekcji, źródłem niezbędnej wiedzy oraz inspiracją do pracy online.

Oferta edukacyjna mediów publicznych

Oferta Telewizji Polskiej

  1. Oferta dla najmłodszych widzów, ich rodziców oraz nauczycieli edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej:

-pasmo edukacyjne „Wesoła Nauka” emitowane każdego dnia, od poniedziałku do piątku, na antenie TVP2 w godz. 11:40-12:30. Program jest skierowany do przedszkolaków i dzieci z klas I-III szkoły podstawowej, a także ich rodziców i nauczycieli. W programie trwającym ok. 30 minut dzieci zobaczą zaskakujące eksperymenty i intrygujące doświadczenia naukowe, a także kreatywne gry i zabawy, propozycje zajęć sportowych, prac twórczych oraz zajęć muzycznych;

-program „Wielkie Dzieła Małych Rąk” to magazyn tworzony we współpracy z ekspertami Ministerstwa Edukacji Narodowej. Proponuje dzieciom naukę przez zabawę. Program obejmuje elementy matematyki, języka polskiego, przyrody, języków obcych oraz zajęcia ruchowe. Omawiane zagadnienia są oparte na postawie programowej dla uczniów klas 1-3 szkoły podstawowej. Emisja programu w godz. 7:05-8:00 na kanale TVP 2 od poniedziałku do piątku;

„Domowe przedszkole” TVP ABC to oferta dla najmłodszych dzieci
i ich rodziców, którą również można znaleźć na vod.tvp.pl.

  1. Oferta dla uczniów szkoły podstawowej

Projekt TVP i Ministerstwa Edukacji Narodowej pt. „Szkoła z TVP” jest skierowany do uczniów klas I-VIII szkoły podstawowej. Lekcje obejmują zagadnienia wynikające z podstawy programowej obowiązującej w szkołach podstawowych.

Zajęcia dla poszczególnych klas są emitowane od poniedziałku do piątku. Można je oglądać na czterech kanałach: TVP3, TVP Rozrywka, TVP Sport oraz TVP Historia w dwóch blokach programowych: porannym – rozpoczynającym się zawsze od godz. 8:00 i powtórzeniowym – od godz. 11:00.

Plan lekcji „Szkoły z TVP” jest dostępny na specjalnej stronie szkolaztvp.pl. Dodatkowo wszystkie wyemitowane lekcje są dostępne na vod.tvp.pl
w specjalnie przygotowanych serwisach poświęconych poszczególnym klasom szkoły podst

  1. Dodatkowa oferta TVP

Poza specjalnymi pasmami TVP ABC i TVP Kultura, zostały uruchomione również audycje w serwisie vod.tvp.pl. Dla uczniów przygotowano koncerty, wartościowe produkcje filmowe, spektakle Teatru Telewizji, seriale nawiązujące do kanonu lektur.
Dzięki współpracy z Muzeum Powstania Warszawskiego każdego dnia na stronie vod.tvp.pl w godz. 9:00-13:00 w sekcji „eSzkoła” uczniowie i nauczyciele znajdą wartościowe materiały do edukacji historycznej.

Oferta Polskiego Radia

  1. Polskie Radio Dzieciom to całodobowa stacja radiowa, która od godz. 7:00 rano nadaje programy dla dzieci, a od godz. 21:00 dla dorosłych.W ramówce stacji znajdują się audycje edukacyjne, naukowe i rozrywkowe rozwijające wyobraźnię i budujące kreatywność dzieci. Pasmo wieczorne, kierowane do osób dorosłych, to kompendium wiedzy w zakresie wychowania, rozwoju, kultury i sztuki.
  2. E-lekcje historii z Polskim Radiem – materiały dla nauczycieli

Polskie Radio na swoim portalu internetowym „E-Lekcje historii” przygotowało zestawienie materiałów dla nauczycieli i uczniów do zdalnej nauki historii. To narzędzie, dzięki któremu w przyjazny sposób można zrozumieć przyczyny, przebieg i skutki najważniejszych wydarzeń w dziejach Polski i świata.

Materiały przygotowane przez portal PolskieRadio24.pl bazują na bogatych zbiorach nagrań z bogatego archiwum Polskiego Radia. Zarówno nauczyciele, jak i uczniowie mogą wsłuchać się w głosy wybitnych postaci, o których do tej pory czytali jedynie w podręcznikach.

W serwisie „E-Lekcje historii” Polskiego Radia 24 przygotowano wybór artykułów i serwisów historycznych, które urozmaicą zdalną naukę. To najciekawsze audycje historyczne, infografiki, a także materiały interaktywne, które pozwolą zainteresowanym wsłuchać się w opinie najwybitniejszych historyków.