Konkurs czytelniczy

Konkurs czytelniczy

W minioną sobotę, 30 marca 2019 r. odbył się II etap szkolnego konkursu czytelniczego. We wstępnych eliminacjach wyłoniono po 2 kandydatów z klas 5-8 i gimnazjum, którzy zaprezentowali się w II etapie konkursu.

Uczniowie odczytali fragmenty życiorysu Adama Mickiewicza oraz Juliusza Słowackiego, czyli wielkich Polaków, którzy w działalności artystycznej czy politycznej mocno związani byli z Paryżem i Francją.

Uczestnicy oceniani byli przez komisję, w skład której weszli: kierownik SPK, przedstawiciele Rady Rodziców, nauczyciele języka polskiego i historii oraz przewodnicząca Samorządu Uczniowskiego. Zwracano uwagę na płynność czytania, intonację, poprawne akcentowanie.

Tekst nie był łatwy, obfitował w liczne daty, skróty i skrótowce, trudne nazwiska, terminy naukowe, jednak wszystkim poszło na tyle dobrze, że jury miało duży kłopot z wybraniem tych najlepszych. Wszyscy uczestnicy zostaną nagrodzeni. Wyniki i wręczenie nagród nastąpi podczas zakończenia roku szkolnego.

Dziękujemy uczniom za udział, liczymy na kolejną edycję konkursu w przyszłym roku!