Cztery żywioły

Inscenizacja tekstu A. Frączek pt.„Cztery żywioły” w wykonaniu klasy III szkoły podstawowej.

W ramach programu edukacyjnego „Rozbudzanie zainteresowań czytelniczych u dzieci” klasa trzecia szkoły podstawowej przygotowała inscenizację tekstu A. Frączek pt. „Cztery żywioły” na którą zaprosiła swoich rodziców.

Inscenizacje teatralne są bardzo dobrym środkiem uatrakcyjniającym zajęcia oraz ułatwiającym realizację celów wychowawczo – dydaktycznych. Rozwijają wyobraźnię twórczą i zainteresowania czytelnicze. Poprzez taka formę zajęć możemy zachęcić dzieci do czytania książek.