Rada Rodziców

Rada Rodziców w roku szkolnym 2017/2018

Przewodnicząca: Joanna Zawada

Z-ca przewodniczącej: Roman Zaczyk

Z-ca przewodniczącej: Monika Stefanowski

Sektetarz: Małgorzata Ziaja

Skarbnik: Wioletta Zaczyk

 

 

Komisja Rewizyjna:

Przewodnicząca: Ewelina Wielgos

Członkowie: Małgorzata Ćwikła, Dorota Dudzik, Bogumiła Ostrowska

 

 

Kontakt:

Pani Joanna Zawada

Tel: 06 79 41 41 04

E-mail: apeop.ecole.polonaise@gmail.com